DUPSPM S1

Direcţia de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului este o instituție publică de interes local, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1.

DUPSPM S1 are în obiectul său de activitate, în principal, activități privind:

  • modernizarea infrastructurii de colectare a deșeurilor municipale prin platforme smart, ce permit depunerea separată a diferitelor tipuri de deșeuri;
  • sortarea deșeurilor într-o stație proprie ce urmează a fi construită;
  • asigurarea finanțării gestionării deșeurilor de ambalaje provenite din deșeurile municipale (Organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului - OIREP);
  • informarea și educarea publicului privind gestionarea deșeurilor de ambalaje, colectarea separată, sortarea și valorificarea deșeurilor, precum și protecția mediului;
  • prevenirea poluării și protecția mediului.

Conducere:

Director General: Haidemak Mădălina-Veronica

Director General Adjunct Direcția Ecologie și Protecția Mediului: Lixandru Cătălin

Director General Adjunct Direcția de Programe și Investiții: Stan Florina-Lidia

Director General Adjunct Infrastructură: Călin Bogdan-Alexandru

Sari la conținut