DUPSPM S1
pcdata

Pentru primirea solicitărilor de informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și pentru primirea petiţiilor formulate în temeiul Ordonanţei nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:

  • Descărcați formularul corespunzător de mai sus, completați-l și trimiteți-l prin e-mail la secretariat@mediusectorul1.ro
  • Sau trimiteți-ne un e-mail la secretariat@mediusectorul1.ro cu solicitarea dvs., care să conțină și datele de identificare din formularul corespunzător de mai sus
  • Sau scrieți-ne la adresa: Direcția Utilități Publice, Salubritate și Protecția Mediului Sector 1 – Str. Mureş nr. 18-24, et. 2, Sector 1, București (este obligatoriu ca solicitarea/petiția dvs.  să conțină și datele de identificare din formularul corespunzător de mai sus)

Prin Petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, actualizată in 2016, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare)

! Petițiile și solicitările de informații de interes public anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului (aceste date le regăsiți în formularele de mai sus) nu se iau în considerare și se clasează, conform art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.


Persoanele abilitate să furnizeze informații de interes public:

Gheorghe Anca-Mădălina, Inspector de specialitate, Serviciul Comunicare

Matei Laurenția-Ileana, Inspector de specialitate, Serviciul Comunicare.

Sari la conținut