DUPSPM S1

Planul de acțiune al DUPSPM urmează pașii cuprinși în studiul de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare, elaborat la 21.05.2019 pentru primăria Sectorului 1.

Revizuirea strategiei pentru gestionarea deșeurilor la nivelul Sectorului 1 pentru conformarea integrală cu obligațiile și țintele stabilite de legislație. De la înființare și până în prezent, toate proiectele de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local de către DUPSPM S1 au ținut cont de HCL nr. 82 din 2017 (Documentul cadru pentru implementarea la nivelul Sectorului 1 a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București).

Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor în Sectorul 1 pentru îndeplinirea țintelor stabilite de lege. Potrivit atribuțiilor din ROF, DUPSPM a inițiat și a derulat proceduri de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de servicii prin care se asigură autorizarea și executarea lucrărilor de realizare a platformelor de colectare selectivă – servicii de proiectare și servicii de verificare tehnică a proiectelor.

Încheierea contractelor cu 14 organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje reciclabile/refolosibile (OIREP) – cu rezultate măsurabile în cantitățile de deșeuri preluate de stațiile de sortare aflate sub contract cu operatorul de salubrizare din Sectorul 1.

Informarea și conștientizarea populației privind separarea deșeurilor la sursă, înainte de a le depune spre colectare.

Sari la conținut