DUPSPM S1

Nepăsarea costă!

Din 15 octombrie 2021

Nepăsarea costă!

Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-au înregistrat foarte multe sesizări privind încălcarea de către unele persoane a prevederilor legale referitoare la depozitarea deşeurilor şi menţinerea curăţeniei pe domeniul public și privat, Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1 va desfășura acțiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor Sectorului 1 pentru menţinerea curăţeniei spaţiilor destinate depozitării deşeurilor, a spaţiilor verzi, a terenurilor virane, a trotuarelor şi a arterelor de circulaţie. Conform prevederilor HCGMB nr. 120/2010, pentru aprobarea normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală Sector 1 va identifica și sancționa persoanele care depozitează deșeuri pe domeniul public.

Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice

Conform art. 1 din HCLS1 nr. 238/2008 privind stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi art. 9, alin. 2 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B nr. 120/2010 pentru aprobarea normelor de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti, persoanele fizice şi cele juridice au următoarele obligaţii:

  • Să nu depoziteze deşeurile menajere şi asimilabile în coşurile de deşeuri stradale sau pe arterele de circulaţie (destinaţia coşurilor stradale fiind numai pentru deşeurile stradale şi asimilabile);
  • Să nu depoziteze deșeuri pe terenuri virane, proprietate publică sau privată, indiferent de titularul dreptului de proprietate;
  • Să colecteze şi să depoziteze selectiv deşeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripţionate corespunzător şi amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spaţiile special amenajate;
  • Să menţină în stare de curăţenie şi igienizare spaţiul destinat depozitării deşeurilor menajere.

Cât costă nepăsarea

  • Chiștoc de țigară .......... 2000-5000 lei (amendă contravențională - aruncare resturi de deșeuri pe domeniul public, conform HCGMB 120/2010)
  • Semințe ....................... 2000-5000 lei (amendă contravențională - aruncare resturi de deșeuri pe domeniul public, conform HCGMB 120/2010)
  • Cutie de pizza ............... 2000-5000 lei (amendă contravențională - aruncare resturi de deșeuri pe domeniul public, conform HCGMB 120/2010)
  • Pungă cu... de toate ..... 2000-5000 lei (amendă contravențională - aruncare resturi de deșeuri pe domeniul public, conform HCGMB 120/2010)
  • Gresia din baie ............. 2000-4000 lei (amendă contravențională - depozitare deșeuri provenite din construcții pe domeniul public, conform HCGMB 345/2020)
  • Mobila de la bunica ...... 2000-5000 lei (amendă contravențională - depozitare deșeuri voluminoase pe domeniul public, conform HCGMB 120/2010)

Vrei un mediu curat? Nu arunca deşeuri la întâmplare pe domeniul public!

Sari la conținut