DUPSPM S1

Modernizare sistem de salubrizare

Modernizare sistem de salubrizare

Nu mai constituie un secret pentru nimeni importanța colectării selective în rândul populației. Cu relativ puțin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluării, contribuim la păstrarea apei curate, conservăm resursele naturale neregenerabile și reducem consumul de energie.

Sistem-de-salubrizare

În urma analizei situației din București, am determinat că fără investiții substanțiale, țintele asumate prin legislația în vigoare nu pot fi atinse, devenind strict necesară construirea unei infrastructuri care să deservească întregul flux al deșeurilor.

În concordanță cu Planul de Gestionare a Deșeurilor în Municipiul București, Sectorul 1 propune inițierea următoarelor investiții în parteneriat cu Primăria Capitalei:
  • Stație de Sortare care să contribuie la atingerea efectivă a țintelor cel puțin la nivel de Sector;
  • Stație de Tratare Mecano-Biologică destinată deșeurilor colectate pe raza Sectorului 1 ce va fi dimensionată astfel încât să contribuie la atingerea efectivă a țintelor, cel puțin la nivel de Sector. Componenta biologică a stației va utiliza procesul de biouscare sau biodigestie, astfel încât materialele rezultate să poată fi transferate spre valorificare energetică;
  • lnstalație de producție material combustbil (RDF) din refuzul de la Stația de Tratare Mecano-Biologică/Stația de Sortare - materialul rezultat va fi transferat spre valorificare energetică;
  • Stație de compostare a deșeurilor;
  • lnstalație de pregătire pentru reutilizare/valorificare a deșeurilor voluminoase;
  • Instalație de concasare și sortare a deșeurilor provenite din amenajări de locuințe și din construcții/demolări în cadrul obiectivului de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială ale acestor deșeuri la un nivel de minimum 70%;
  • Pentru activitatea de colectare a deșeurilor menajere provenite de la cetățenii Sectorului 1, DUPSPM a început procedurile pentru construirea sistemului integrat de colectare selectivă (platforme smart).
Sari la conținut